Sälja

Vi besöker dig

Vi besöker dig gärna på din fastighet för att göra en marknadsvärdering och tillsammans lägga upp en plan på hur försäljningen ska gå till.

Värdering

I samband med fastighetsmäklarens besök på fastigheten görs en värdering med hänsyn till fastighetens skick, belägenhet och nuvarande fastighetsmarknad.

En  muntlig marknadsvärdering är alltid gratis hos oss.

Marknadsföring

Vi kan marknadsföra din fastigheten med både luftbilder och video på bl.a. Hemnet, Blocket, vår hemsida, Facebook samt i vår egna tidning som vi delar ut till hela Tingsryds kommun med omnejd.
Genom samarbete med mäklare i Tyskland och avtal med en Nederländskt hemsida, lägger vi ut vissa fastigheten även i Tyskland och Benelux-länderna.

Visning

Vi har personliga och tidsbokade öppna visningar.
Vi lägger ut tider för öppna visningar där spekulanter som vill delta måste anmäla sig med namn och telefonnummer. Det är för att både vi och ni ska veta vilka spekulanter som har deltagit.
För de som inte har möjlighet att delta på de öppna visningarna, bokar vi även personliga visningar.
Vi deltar alltid vid visningarna.

Budgivning

Efter visningen kontaktar vi alla spekulanter för att få information om de är intresserade, vill lägga bud eller har frågor om fastigheten.
Vi tillämpar vanligtvis öppen budgivning och ni som säljare får hela tiden information om högsta budet.
När budgivningen avslutas, upprättar vi en budförteckning som ni får.

Det är ni som bestämmer till vem ni vill sälja och till vilket pris.
Varken säljaren eller köparen är bundna förrän ett avtal undertecknats av båda parter.

Kontrakt

Efter att ni och köparen är överens om pris, tillträdesdag m.m. är det dags för kontraktsskrivning. När vi fått den information som vi behöver från köparen, upprättar vi ett förslag till köpekontrakt, vilket skickas till er och köparen för godkännande. Sedan träffas vi på vårt kontor för genomgång av köpekontraktet med mäklaren.

Det är i samband med kontraktskrivningen som handpenningen på 10% ska betalas av köparen.

Tillträde

Tillträdesdagen är den dagen affären avslutas och fastigheten lämnas över till köparen.
Köparen betalar resten av köpeskillingen och får nycklarna till fastigheten.
Vi träffas vanligtvis på vårt kontor eller köparens bank och skriver på handlingar som mäklaren har upprättat. Banken gör pengaöverföringen och löser era eventuella lån.

1. Besök
Vi besöker dig gärna på din fastighet för att göra en marknadsvärdering och tillsammans lägga upp en plan på hur försäljningen ska gå till.
2. Värdering
I samband med fastighetsmäklarens besök på fastigheten görs en värdering med hänsyn till fastighetens skick, belägenhet och nuvarande fastighetsmarknad.

En  muntlig marknadsvärdering är alltid gratis hos oss.

3. Marknadsföring
Vi kan marknadsföra din fastigheten med både luftbilder och video på bl.a. Hemnet, Blocket, vår hemsida, Facebook samt i vår egna tidning som vi delar ut till hela Tingsryds kommun med omnejd.

Genom samarbete med mäklare i Tyskland och avtal med en Nederländskt hemsida, lägger vi ut vissa fastigheten även i Tyskland och Benelux-länderna.

4. Visning
Vi har personliga visningar och öppna visningar.

Vi lägger ut tider för öppna visningar där spekulanter som vill delta måste anmäla sig med namn och telefonnummer. Det är för att både vi och ni ska veta vilka spekulanter som har deltagit.

För de som inte har möjlighet att delta på de öppna visningarna, bokar vi även personliga visningar.
Vi deltar alltid vid visningarna.

5. Budgivning
Efter visningen kontaktar vi alla spekulanter för att få information om de är intresserade, vill lägga bud eller har frågor om fastigheten.
Vi tillämpar vanligtvis öppen budgivning och ni som säljare får hela tiden information om högsta budet.
När budgivningen avslutas, upprättar vi en budförteckning som ni får. Det är ni som bestämmer till vem ni vill sälja och till vilket pris.
Varken säljaren eller köparen är bundna förrän ett avtal undertecknats av båda parter.
6. Kontraktskrivning
Efter att ni och köparen är överens om pris, tillträdesdag m.m. är det dags för kontraktsskrivning. När vi fått den information som vi behöver från köparen, upprättar vi ett förslag till köpekontrakt, vilket skickas till er och köparen för godkännande. Sedan träffas vi på vårt kontor för genomgång av köpekontraktet med mäklaren.

Det är i samband med kontraktskrivningen som handpenningen på 10% ska betalas av köparen.

7. Tillträde
Tillträdesdagen är den dagen affären avslutas och fastigheten lämnas över till köparen.
Köparen betalar resten av köpeskillingen och får nycklarna till fastigheten.
Vi träffas vanligtvis på vårt kontor eller köparens bank och skriver på handlingar som mäklaren har upprättat. Banken gör pengaöverföringen och löser era eventuella lån.

Vill veta mer?

Prenumerera på Egendomsbyråns nyhetsbrev!