Köpa

Hitta din nya bostad/fastighet

Våra bostäder/fastigheter hittar du på Hemnet, Blocket, vår egen hemsida, vår egen tidning m.m.
Du är välkommen att kontakta oss om du behöver information om hur köpprocessen går till.

Visning

Vi har personliga visningar och öppna visningar. Kontakta oss per mejl eller telefon för att boka tid/anmäla dig till visning. Vid anmälan behöver vi ert namn och telefonnummer.

Vi deltar alltid vid visningarna.

Undersök bostaden

Du som köpare har undersökningsplikt. Det innebär att du bör göra en noggrann undersökning av fastigheten innan köpet, antingen själv eller med hjälp av en besiktningsman. Som köpare kan du inte kräva avdrag eller hävning av köpet för fel som du borde upptäckt vid undersökningen. Undersökningen bör omfatta hela fastigheten inkl VVS, elinstallationer, mark och byggnader.

Läs mer om köparens och säljarens ansvar för fastighetens skick m.m. här.

Budgivning

Det är viktigt att du som köpare förstår att det är säljaren som bestämmer till vem de ska sälja sin fastighet och till vilket pris.

Högsta budet är inte nödvändigtvis avgörande för vem som får köpa fastigheten. Varken säljaren eller köparen är bundna förrän ett köpekontrakt undertecknats av båda parter. När vi får ett första bud, kontaktar vi alla spekulanter, om säljaren så önskar, så alla får chansen att vara med. Därefter kontaktas bara budgivarna.

Tänk på att det är viktigt att ha finansieringen på plats innan du lägger ett bud.

Kontraktskrivning

Efter att köpare och säljare är överens om pris, tillträdesdag m.m. är det dags för kontraktsskrivning.

När vi fått den information som vi behöver från dig som köpare, upprättar vi ett förslag till köpekontrakt, vilket skickas till er och säljaren för godkännande. Sedan träffas vi på vårt kontor för genomgång av köpekontraktet med mäklaren.

Det är i samband med kontraktskrivningen som handpenningen på 10% ska betalas.

Få tillträde till din nya bostad

Tillträdesdagen är den dagen affären avslutas.

Du som köpare betalar resten av köpeskillingen och får nycklarna till fastigheten.
Vi träffas vanligtvis på vårt kontor eller er bank och skriver på handlingar som mäklaren har upprättat. Banken gör pengaöverföringen och löser säljarens eventuella lån.

Tänk på att teckna en försäkring på fastigheten som börja gälla från och med tillträdesdagen, samt att ändra el-abonnemang och göra flyttanmälan till kommunen m.m.

1. Sök bostad/fastighet
Våra bostäder/fastigheter hittar du på Hemnet, Blocket, vår egen hemsida, vår egen tidning m.m.
Du är välkommen att kontakta oss om du behöver information om hur köpprocessen går till.
2. Visning
Vi har personliga visningar och öppna visningar. Kontakta oss per mejl eller telefon för att boka tid/anmäla dig till visning. Vid anmälan behöver vi ert namn och telefonnummer.

Vi deltar alltid vid visningarna.

3. Undersökningsplikt
Du som köpare har undersökningsplikt. Det innebär att du bör göra en noggrann undersökning av fastigheten innan köpet, antingen själv eller med hjälp av en besiktningsman. Som köpare kan du inte kräva avdrag eller hävning av köpet för fel som du borde upptäckt vid undersökningen. Undersökningen bör omfatta hela fastigheten inkl VVS, elinstallationer, mark och byggnader.

Läs mer om köparens och säljarens ansvar för fastighetens skick m.m. här.

4. Budgivning
Det är viktigt att du som köpare förstår att det är säljaren som bestämmer till vem de ska sälja sin fastighet och till vilket pris.

Högsta budet är inte nödvändigtvis avgörande för vem som får köpa fastigheten. Varken säljaren eller köparen är bundna förrän ett köpekontrakt undertecknats av båda parter. När vi får ett första bud, kontaktar vi alla spekulanter, om säljaren så önskar, så alla får chansen att vara med. Därefter kontaktas bara budgivarna.

Tänk på att det är viktigt att ha finansieringen på plats innan du lägger ett bud.

5. Kontraktskrivning
Efter att köpare och säljare är överens om pris, tillträdesdag m.m. är det dags för kontraktsskrivning.

När vi fått den information som vi behöver från dig som köpare, upprättar vi ett förslag till köpekontrakt, vilket skickas till er och säljaren för godkännande. Sedan träffas vi på vårt kontor för genomgång av köpekontraktet med mäklaren.

Det är i samband med kontraktskrivningen som handpenningen på 10% ska betalas.

6. Få tillträde till din nya bostad/fastighet
Tillträdesdagen är den dagen affären avslutas.

Du som köpare betalar resten av köpeskillingen och får nycklarna till fastigheten.
Vi träffas vanligtvis på vårt kontor eller er bank och skriver på handlingar som mäklaren har upprättat. Banken gör pengaöverföringen och löser säljarens eventuella lån.

Tänk på att teckna en försäkring på fastigheten som börja gälla från och med tillträdesdagen, samt att ändra el-abonnemang och göra flyttanmälan till kommunen m.m..

Vill veta mer?

Prenumerera på Egendomsbyråns nyhetsbrev!