Dela på Facebook

Järnvägsgatan 25

Hovmantorp, Lessebo 580 000 kr

Industritomt i Hovmantorp

Nu finns det möjlighet att värva en obebyggd industritomt i Hovmantorp om 10 717 m².
Länsstyrelsen har på uppdrag av WSP gjort en upptäckt av sandödlor på industriområdet där tomten är placerad, samt fyndplatser nära riksväg 25. Sandödlor är fridlysta och skyddade genom EUs livsmiljödirektiv. Mer om detta finns att läsa i svensk lagstiftning i form av artskyddsförordningens § 4. Delar av tomten har upptäckts vara boplats, äggläggning samt födosök för dessa individer, se karta under bilder. Det är möjligt att bygga på vissa områden men det måste göras i samklang med ödlorna. Det är viktigt att både markägare och kommunen kontaktar länsstyrelsen i ett tidigt skede gällande byggplaner.

El, vatten och avlopp är framdragna till tomtgränsen.

För mer information är ni välkomna att kontakta oss och läsa bifogade dokument.

Information

Typ Tomt
Fastighet Knaggen 4
Tomt 10717 kvm
Pris 580 000 kr

Ekonomi

Pris 580 000 kr
Taxeringsvärde 643 000 kr (fastställt avseende år 2019)
Typkod 411, Industrienhet, tomtmark
Fastighetsskatt 3 215 kr


Taxeringsvärde:

 • Industrimark: 643 000 kr
 • Tomt

  Tomtarea 10717 kvm
  Tomttyp Tomt

  Servitut, planbestämmelser m.m.

  Planbestämmelser Stadsplan Vattenskyddsområde

  Övrigt

  Vägbeskrivning

  Riksväg 25 mot Kalmar, ca 25 km från Växjö stad.

  Dokument

  Bilder

  Fastighetskarta Knaggen 4, områdeskarta sandödlor.

  Karta