Dela på Facebook

Tingsryd 125 000 kr eller högstbjudande

Tomt i Sandvik

Nu finns det chans att förvärva fem tomter i Sandvik nära sjön Viren. Priset 125.000 kr är per tomt. Tomterna kan köpas tillsammans eller enskilt. Det finns el- och telefonledning utanför varje tomt.

Tomtarea:

Sandvik 1:52 - 701 kvm
Sandvik 1:53 - 785 kvm
Sandvik 1:64 - 701 kvm
Sandvik 1:65 - 709 kvm
Sandvik 1:66 - 765 kvm

Information

Typ: Tomt
Pris: 125 000 kr eller högstbjudande

Ekonomi

Pris: 125 000 kr eller högstbjudande
Taxeringsvärde: 148000 kr (fastställt avseende år 2015)
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark
Summa inteckningar: 380 000 kr

Servitut, planbestämmelser m.m.

Servitut: Sandvik 1:52: Avtalsservitut Ledning
Sandvik 1:53: Avtalsservitut Ledning
Sandvik 1:64 Avtalsservitut Ledning
Sandvik 1:65: Avtalsservitut Ledning; Avtalsservitut Dike, Avtalsservitut Dike

Avtalsservitut Dike, Avtalsservitut Dike
Planbestämmelser: Stadsplan (1979-12-17)
Rättigheter förmån: Sandvik 1:65: Avtalsservitut Dike
Rättigheter last: Sandvik 1:52: Avtalsservitut Ledning Sandvik 1:53: Avtalsservitut Ledning Sandvik 1:64 Avtalsservitut Ledning Sandvik 1:65: Avtalsservitut Ledning; Avtalsservitut Dike Sandvik 1:66: Avtalsservitut Ledning; Avtalsservitut Dike, Avtalsservitut Dike Avtalsservitut Dike(2 st); Avtalsservitut Ledning
Gemensamhetsanläggningar: Tingsryd Sandvik GA:2

Dokument

Inga dokument för tillfället.

Bilder

Fastighetskarta

Karta