Dela på Facebook

Ronneby 2 365 000 kr eller högstbjudande

Skogsfastighet i anslutning till Tjurken

Nu finns det chans att förvärva ca 30 ha skog angränsande till sjön Tjurken med fiskerätt. Fastigheten är belägen mitt i den trollbindande svenska naturen och har flertalet sjöar i närheten. Här finns goda möjligheter att jaga både vilt och det vegetariska alternativet, svamp och bär.
Om du drömmer om lugn, sinnesfrid och omätbara naturupplevelser är detta en plats för dig, här kan du avsluta en dags skogsarbete med ett kvällsdopp, får du lust kan du dessutom ta dig till en av de två små öarna, som ligger i Tjurken och tillhör fastigheten. Eller varför inte ta med kaffetermosen och fiskespöet för att njuta av att sitta på en stubbe och bara vara, i väntan på napp?
Skogen domineras av lövträd i olika åldringsstadier som björk, asp, al, ek och bok men det finns även en del barrträd i form av gran.
Fastigheten består av två skiften och för mer detaljerad information hänvisar vi till skogsbruksplanen, denna återfinns under "dokument".

En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning mm och grundar sig således ej på någon exakt mätningsmetod. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten

Förvärvstillstånd kan komma att krävas och vi hjälper till med ansökan.

Kontakta mäklaren för mer information.

Information

Fastighet Södra Siggamåla 1:18
Pris 2 365 000 kr eller högstbjudande

Ekonomi

Pris 2 365 000 kr eller högstbjudande
Summa inteckningar 340 000 kr


Taxeringsvärde:

 • Betesmark: 27 000 kr
 • Åkermark: 41 000 kr
 • Skog: 2 804 000 kr
 • Skogsimpedimentmark: 3 000 kr
 • Ekonomibyggnad: 20 000 kr
 • Servitut, planbestämmelser m.m.

  Gemensamhetsanläggning: Ronneby Humlamåla GA:1 ändamål: Vägar, Samfällighet: Ronneby Södra Siggamåla FS:1


  Last: Officialservitut Avlopp, 1081-03/21.1

  Rättigheter last Last: Officialservitut Avlopp, 1081-03/21.1
  Gemensamhetsanläggningar Gemensamhetsanläggning: Ronneby Humlamåla GA:1 ändamål: Vägar, Samfällighet: Ronneby Södra Siggamåla FS:1

  Areal

  Typ Jordbruk

  Areal uppdelad på 2 skiften med en area på 30.6765 ha.

  Taxerad areal
  • Skog: 27 ha
  • Impediment: 1 ha
  • Åker: 1 ha
  • Bete: 2 ha
  • Totalt: 31 ha

  Mark

 • Betesmark: Areal: 2 ha. Brukningsvärde: 30 % lägre avkastn och kvalitet än normalt i omr.
 • Åkermark: Areal: 1 ha. Brukningsvärde: Sämre än normalt. Dränering: Tillfredsställande/Självdränerad.
 • Skogsmark: Areal: 27 ha.
 • Impediment: Areal: 1 ha.
 • Övrigt

  Vägbeskrivning

  Vid väg 27 i Djuramåla sväng mot skatemåla och kör en ganska lång sträcka eller om man kommer från Ronneby sväng höger mot Humlamåla. Fastigheten är utmärkt med skyltar.

  Dokument

  Bilder

  Fastighetskarta

  Karta