Dela på Facebook

Tingsryd 600 000 kr eller högstbjudande

Nygård 1:17

Nu säljs denna skogsfastighet nordväst om Konga. Fastighetens areal består av 6 ha, varav 5 ha skog. Virkesförrådet är 53 kbm/hektar enligt uppgifter från fastighetsutdraget. Det finns ingen skogsbruksplan och man får göra sig en egen bild av skogen.
Skogen är nyplanterad ca 2008 och är i behov av gallring.
Förvärvstillstånd från Länsstyrelsen krävs vid förvärv av fastigheten.

Information

Fastighetsbeteckning: Nygård 1:17
Pris: 600 000 kr eller högstbjudande

Ekonomi

Pris: 600 000 kr eller högstbjudande

Servitut, planbestämmelser m.m.

Servitut: Avtalsservitut D-2017-00342280:1
Avtalsservitut Kraftledning Mm
Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Tingsryd Nygård GA:1

Areal

Typ: Skogsgård

Dokument

Bilder

Fastighetskarta

Karta