Dela på Facebook

Dunsmåla 2

Urshult, Tingsryd 2 300 000 kr eller högstbjudande

22 ha skog vid Urshult

Nu finns det möjlighet att förvärva ca 22 ha skog i ett skifte med ett virkesförråd om ca 3 127 m3sk. Skogen är en del av en större fastighet och det är sökt om avstyckning hos Lantmäteriet. Avstyckningen förväntas vara klar i slutet av 2020. Skogsbruksplan finns på vår hemsida. Skogsbruksplanen är från 2012 och det har uppskattningsvis tagits ut träd från skogen motsvarande tillväxten sedan planen gjordes. Det krävs förvärvstillstånd vid förvärv av fastigheten.

Information

Fastighetsbeteckning: Del av Dunsmåla 1:5
Pris: 2 300 000 kr eller högstbjudande

Ekonomi

Pris: 2 300 000 kr eller högstbjudande
Summa inteckningar: 550 000 kr


Taxeringsvärde:

 • Skogsmark: 1 947 000 kr
 • Servitut, planbestämmelser m.m.

  Servitut: Avtalsservitut Kraftledning(2 st)
  Avtalsservitut Spillvatten Mm
  Avtalsservitut Vattenledning Mm(2 st)
  Planbestämmelser: Fornlämning (2 st)
  Rättigheter last: Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 0763IM-06/21915.1 Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 07-IM1-76/1268.1 Last: Avtalsservitut: Spillvatten Mm, 07-IM1-72/4907.1 Last: Avtalsservitut: Vattenledning Mm, 07-IM1-80/2731.1 Last: Avtalsservitut: Vattenledning Mm, 07-IM1-86/430.1 Last: Ledningsrätt Tele, 0763-14/49.1

  Areal

  Typ: Jordbruk
  Inriktning: Skog

  Mark

 • Skogsmark: Areal: 26 ha.
 • Dokument

  Bilder

  Fastighetskarta Fastighetskarta

  Karta