Dela på Facebook

Tingsryd 600 000 kr eller högstbjudande

Skogsfastighet på ca 6 ha

Nu säljs denna skogsfastighet nordväst om Konga. Fastighetens areal består av 6 ha, varav 5 ha skog. Virkesförrådet är 53 kbm/hektar enligt uppgifter från fastighetsutdraget. Det finns ingen skogsbruksplan och man får göra sig en egen bild av skogen.
Skogen är nyplanterad ca 2008 och är i behov av gallring.
Förvärvstillstånd från Länsstyrelsen krävs vid förvärv av fastigheten.

Information

Typ: Tomt
Fastighetsbeteckning: Nygård 1:17
Tomt: 59467 kvm
Pris: 600 000 kr eller högstbjudande

Ekonomi

Pris: 600 000 kr eller högstbjudande
Typkod: 110, Lantbruksenhet, obebyggd

Tomt

Tomtarea: 59467 kvm
Tomttyp: Tomt

Servitut, planbestämmelser m.m.

Servitut: Avtalsservitut D-2017-00342280:1
Avtalsservitut Kraftledning Mm
Rättigheter last: Last: Avtalsservitut: Kraftledning Mm, 07-IM1-26/350.1 Last: Avtalsservitut: Kraftledning, D201700342280:1.1 Last: Ledningsrätt Starkström, 0763-06/7.1
Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Tingsryd Nygård GA:1

Dokument

Bilder

Fastighetskarta

Karta