Dela på Facebook

Hantverksgatan 4

Tingsryd 310 000 kr

Tingsryds gamla biograf

Nu säljes Tingsryds gamla biograf på Hantverksgatan. Lokalen har använts av Ekströms Möbler som lager under flera år. Fastigheten består av entré, pannrum (fjärrvärme), projiceringsrum samt biolokal, vilken tidigare hade en höjd på 467 cm men som nu har ett inskjutet extra tak för att få bättre utnyttjande av lokalen. Byggnadsarean är på 140 kvm.
Fastigheten säljes med friskrivning för dolda fel.

Information

Pris: 310 000 kr

Ekonomi

Pris: 310 000 kr


Taxeringsvärde:

 • Tomtmark industri: 15000 kr
 • Servitut, planbestämmelser m.m.

  Planbestämmelser: Stadsplan (1958-01-17)

  Dokument

  Inga dokument för tillfället.
  Fastighetskarta

  Karta